شب نوشته

ساخت وبلاگ

امکانات وب

چکیده : ... با عنوان : 2245 بخوانید :
یک زمان هایی را فقط برای عزیزانت باش ، فقط برای آنها بخند ، با آنها حرف بزن ، درد دل هایشان را بشنو و تسکینِ بی قراری و دردهایشان باش .توجهت را از جهانی دریغ کن و به کسانی بده که شایسته ی نگاهِ تو اند شب نوشته...ادامه مطلب
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22

چکیده : ... با عنوان : 2246 بخوانید :
نه مثل كوه محكمم نه مثل رود جارى امنه لايقم به دشمنى نه آن كه دوست دارى ام تو آن نگاه خيره اى در انتظار آمدنمن آن دو پلك خسته كه به هم نمى گذارى ام تو خسته اى و خسته تر منم كه هرز مى رومتو از همه فرار شب نوشته...ادامه مطلب
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22

چکیده : ... با عنوان : 2247 بخوانید :
منپرنده ای فراموشکارمکه آوازهای خوبی می‌خوانمهربار که فراموش می‌کنم با پرهایمچه کاردستی‌های قشنگی ساخته اندو هر بار که فراموش می‌کنمچه چیزهایی را فراموش کرده‌ام   "لیلا کردبچه" شب نوشته...ادامه مطلب
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22

چکیده : ... با عنوان : 2248 بخوانید :
🌵
موهایت را ببند ...!
این فصل ،
به بادهایش معروف است !
دل من ،
به هوایی شدن ...!
#محمد_ابراهيم_گرجى

شب نوشته...
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22

چکیده : ... با عنوان : 2249 بخوانید :
نه ماهیانِ گریخته از حوضِ چشم های مننه رودخانه ی در بندِ گلوی توآنکه می خواهد دلش نسوزد، نمی سوزدمیانمان ایستاده فاصلهتا ثابت کندهیچ سنگینمی تواند این اندازه سنگ باشد...تا ثابت کندیک قلب، خیلی بزرگ تر شب نوشته...ادامه مطلب
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22

چکیده : ... با عنوان : 2250 بخوانید :
چنان رسم زمان از یادها برده است نامم راکه دیگر کوه هم پاسخ نمی گوید سلامم رابه خون غلتیده ام در زخم خنجرها و با یارانوصیت کرده ام از هم نگیرند انتقامم راقنوتم را کف دست شراب انگاشتند امامن آن رندم که شب نوشته...ادامه مطلب
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22

چکیده : ... با عنوان : 2251 بخوانید :
.ﻋﺎﺷـﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ...
.ﻋﺸـــﻖ...
. ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ...
.ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ...
.ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ

شب نوشته...
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22

چکیده : ... با عنوان : 2252 بخوانید :
آدم یک نفر را می خواهد که بلد باشد زشتی هایش را دوست داشته باشد وگرنه زیبایی را که همه دوست دارند. آدم کسی را می خواهد که صورت آرایش نکرده ی تازه از خواب بیدار شده اش را دوست داشته باشد. زیر چشم های گ شب نوشته...ادامه مطلب
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22

چکیده : ... با عنوان : 2253 بخوانید :
زمان کش می آمد و من به یاد گذشته هام، تمام تاریخ را مرور می کردم، تشنه ام می شد، یاد پدرم می افتادم و باز به آن جا بر می گشتم که جلو در اتاقش سیخ وصاف بایستم و به حرف هاش گوش کنم. حتی فرصت داشتم به سا شب نوشته...ادامه مطلب
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22

چکیده : ... با عنوان : 2254 بخوانید :
کتاب تعلیمات اجتماعی قدیم

شب نوشته...
ما را در سایت شب نوشته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:22